MA – FI – RA | OŠ Miška Kranjca Ljubljana

Poišči števila a, b in c

dne Nov 4, 2016 v izziv-MA

Poišči števila a, b in c, tako da bo veljalo predpisano:

abc