BIOLOŠKI KOTIČEK

V letošnjem letu smo preuredili učilnico in tako pridobili prostor, kjer smo uredili biološki kotiček. Tu smo nastanili zanimive živali za katere skrbimo in se o njih učimo. Vse živali delujejo tudi zelo pomirjujoče na učence in zaposlene:). Trenutno imamo akvarij,...

UPORABNE POVEZAVE – BIOLOGIJA

RAZLAGA, ANIMACIJE, NALOGE: pomen biologije, ekologija, sistematika I. celica, genetika, dedovanje, genski inženiring, G.S.O. lastnosti živega, delovanje bakterij, gliv, rastlin, živali, človeka evolucija, sistematika II. DOKUMENTARCI IN ČLANKI: Nastanek zemlje...

UPORABNE POVEZAVE – KEMIJA

8. RAZRED http://eucbeniki.sio.si/kemija8/index.html http://www.kii3.ntf.uni-lj.si/e-kemija/mod/resource/view.php?id=286 http://www2.arnes.si/~morel/kem/osnovna.htm https://si.openprof.com/wb/predmet:kemija 9. RAZRED http://eucbeniki.sio.si/kemija9/index.html...